top of page
  • תמונת הסופר/תיוסי טויזר

מהם תקופות התשלום בסמכות הרשם לצו תשלומים בהוצאה לפועל?

עודכן: 6 בנוב׳ 2022


יש לכם תיק בהוצאה לפועל וחושבים להגיש צו תשלומים?

דעו כי על פי סעיף 7א1 לחוק ההוצאה לפועל נקבע כי במידה וסכום החוב בתיק ההוצאה לפועל הוא מתחת לסך של 100,000 ₪ אז הרשם יקבע כי יש לפרוס את החוב עד 3 שנים. מה הכוונה אני ייתן דוגמא :


אם החוב בתיק ההוצאה לפועל עומד על סך של 50,000 ₪ נחלק אותו לתקופה של 36 חודשים = 1,388 ₪ לכל חודש למעשה זה צו התשלומים שאמור להיקבע לחייב. אולם ישנם מס' פרמטרים במידה ויש הכנסות לדוגמא ע"ס של 6,000 ₪ וההוצאות הינם 5,500 ₪ דהיינו נותר לכם ביד 500 ₪ , רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע לכם צו תשלומים נמוך באופן זמני ושלא יעבור על תקופה של 3 שנים נוספות דהיינו 6 שנים.


כיום רשמי ההוצאה לפועל לא נותנים כזה בקלות צו תשלומים נמוך ובקביעה של רשם לפרוס את החוב מעבר לשלוש שנים עליו לפרט ולנמק מדוע פרס את החוב.


דהיינו במידה והחוב 50,000 ש"ל לדוגמא ואתם מציעים לשלם רק 200 ₪ לצורך העניין אין לרשם סמכות לקבוע צו תשלומים נמוך שכזה יכול להיות שיפסוק צו תשלומים בגובה זה באופן זמני בלבד.


יש לכם תיק בהוצאה לפועל?

לייעוץ ראשוני תתקשרו 073-7279510

עוה"ד יוסף טויזר"התקופות לתשלום החוב הפסוק ושיעורי התשלום (תיקון מס' 58) תשע"ח-2018 (תיקון מס' 68) תשפ"א-2020

7א1. (א) התקופה לתשלום החוב הפסוק בצו תשלומים לפי סעיפים 7א(ג), 69, 69יג(ב)(1) או 74יא (בסעיף זה – צו תשלומים) לא תעלה על תקופה כמפורט להלן:

(1) שלוש שנים – אם סכום החוב אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים;

(2) ארבע שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 שקלים חדשים."פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page