top of page
Unbalanced Scales of Justice

פשיטת רגל

לוגו הכי חדש לעסק בהצלחה רבה.jpeg

פשיטת רגל אז מזה בעצם ?

 

נכנסתם לחובות? תיקים בהוצאה לפועל?

הליך פשיטת רגל ובשמו החדש חדלות פירעון מיועד לאנשים אשר החובות שלהם עולים על שווי הנכסים כאשר במידה ויש לאדם חובות לצורך העניין ע"ס של 500,000 ש"ח אולם אותו האדם אין בידיו נכסים אלה משתכר בשכר משכורת לצורך הדוגמא בסך של 10,000 ש"ח במצב זה לא יוכל אותו אדם לפרוע את חובותיו ולכן יומלץ לו ללכת להליך של חדלות פירעון.

 

במסגרת אותו ההליך חדלות פירעון תוגש בקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון וזה ידון בבקשה ויקבע צו תשלומים לחייב על פי ההוצאות וההכנסות עליהם הצהיר החייב בצירוף אסמכתאות לאחר שידונו בבקשה יינתן "צו פתיחת הליכים" אשר יבטל לאותו אדם את העיקולים וההגבלות מלבד עיכוב יציאה מן הארץ .

 

במידה וסך החובות הינם מתחת ל150,000 ש"ח תוגש הבקשה לחדלות פירעון לרשם ההוצאה לפועל, במידה והחובות הינם מעל ל- 150,000 ש"ח תוגש הבקשה לממונה על חדלות פירעון. 

מעוניינים גם אתם לצאת לחיים חדשים, לצאת מאי הוודאות, ולחיות ללא חובות?

​​

תתקשרו אליי ואשמח לייצג גם אתכם

לנושאים קשורים נוספים: 

bottom of page