top of page
Unbalanced Scales of Justice

הוצאה לפועל
עורך דין הוצאה לפועל

לוגו הכי חדש לעסק בהצלחה רבה.jpeg

צו תשלומים בהוצאה לפועל

יש לכם תיק בהוצאה לפועל וחושבים להגיש צו תשלומים?

על פי סעיף 7א1 לחוק ההוצאה לפועל נקבע כי במידה וסכום החוב בתיק ההוצאה לפועל הוא מתחת לסך של 100,000 ₪ אז הרשם יקבע כי יש לפרוס את החוב עד 3 שנים. מה הכוונה אני ייתן דוגמא :

 

אם החוב בתיק ההוצאה לפועל עומד על סך של 50,000 ₪ נחלק אותו לתקופה של 36 חודשים = 1,388 ₪ לכל חודש למעשה זה צו התשלומים שאמור להיקבע לחייב.

 

אולם ישנם מס' פרמטרים במידה ויש הכנסות לדוגמא ע"ס של 6,000 ₪ וההוצאות הינם 5,500 ₪ דהיינו נותר לכם ביד 500 ₪ , רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע לכם צו תשלומים נמוך באופן זמני ושלא יעבור על תקופה של 3 שנים נוספות דהיינו 6 שנים.

 

כיום רשמי ההוצאה לפועל לא נותנים כזה בקלות צו תשלומים נמוך ובקביעה של הרשם לפרוס את החוב מעבר לשלוש שנים עליו לפרט ולנמק מדוע פרס את החוב.

 

דהיינו במידה והחוב 50,000 ש"ל לדוגמא ואתם מציעים לשלם רק 200 ₪ לצורך העניין אין לרשם סמכות לקבוע צו תשלומים נמוך שכזה יכול להיות שיפסוק צו תשלומים בגובה זה באופן זמני בלבד.

צו תשלומים צריך לערוך במקצועיות ולצרף מלוא האסמכתאות המתאימות ולא רצוי לעשות את זה לבד אלא באמצעות עורך דין אשר ינסח גם תצהיר נסיבות המשפיע באופן מהותי ביותר על הבקשה לצו תשלומים. 

 

למשרד ניסיון בהסרת עיקולים, מחיקת חובות, צווי תשלומים, פשיטת רגל (חדלות פירעון) 

יש לכם תיק בהוצאה לפועל?

 

לייעוץ ראשוני תתקשרו

או מלאו פרטיכם ביצירת קשר

 

bottom of page