top of page

Acerca de

Judge Gavel

פירוק חברה

לוגו הכי חדש לעסק בהצלחה רבה.jpeg

פירוק חברות : יש לכם חברה בע"מ אולם החברה יצרה חובות לעובדים ולנושים ולמעשה החברה חדלת פירעון? כדי לסגור חברה צריך "צו פתיחת הליכים" (צו פירוק) אותו נותן בית המשפט המחוזי לאחר שהוגשה לו בקשה לפתיחת הליכים כנגד החברה (בקשה לפירוק חברה). 

את הבקשה לפירוק חברה ניתן להגיש ע"י החברה עצמה או ע"י נושה החברה לדוגמא: עובדי החברה שלא קיבלו הזכויות המגיעות להם בין היתר שכר, פיצויי פיטורים, וכו'. 

במידה ויש לכם חברה בע"מ שפתחתם אולם לא עשיתם בה מעולם שימוש ניתן יהיה להגיש בקשת פירוק מרצון בהליך מזורז בפני רשם החברות וצריך יהיה להוכיח כי לא היה שימוש בחברה וכי אין לחברה חובות או נכסים ולא מתנהלים נגדה הליכים משפטיים.

 

יש לכם חברה שמעוניינים לסגור? 

לייעוץ ראשוני תתקשרו 073-7279510

או ליחצו כאן

 

 

 

 

bottom of page