top of page
  • תמונת הסופר/תיוסי טויזר

ייפוי כוח מתמשך

עודכן: 6 בנוב׳ 2022

אז מזה בעצם ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך זה למעשה ייפוי כוח במסגרתו קובע האדם כי במקרה ולא יוכל חלילה לדאוג לענייניו אם בעקבות מחלה, מצב נפשי וכו נותן ייפוי כוח לאדם עליו הוא סומך שינהל את ענייניו.


הייפוי כוח יכול להיכנס לתוקף בתאריך מוגדר מראש אותו קבע האדם או כאשר תהיה חוות דעת רפואית בא יצוין כי האדם אינו כשיר לדאוג לענייניו.


הפלוס בייפוי כוח מתמשך הוא שהאדם קובע בעצמו מי הוא רוצה שימשיך לדאוג לענייניו במקרה בו לא יהיה כשיר כאשר ניתן לקבוע גם מס' מיופיי כוח לדוגמא אדם שיש לו 3 ילדים יכול לקבוע כי ילד אחד עליו הוא סומך בענייני רכוש יהיה מיופה כוחו בענייני הרכוש ו-2 הילדים האחרים יהיו מיופי הכוח בעניינים אישיים ורפואיים.


במקרה של בקשה למינוי אפוטרופוס כאשר האדם כבר לא יכול לדאוג לענייניו הרי שקרובי המשפחה בדרך כלל מגישים לבית המשפט לענייני משפחה בקשה למינוי אפוטרופוס כאשר הקרובים שיגישו הבקשה ייתכן והאדם בכלל לא רוצה אותם כאפוטרופוסים שלו מסיבות שאינו סומך עליהם וכו'. מה גם שמדובר בבירוקרטיה מול האפוטרופוס הכללי ובית המשפט לענייני משפחה מה שיקשה על הקרובים של האדם .


כך שלמעשה יתרון משמעותי לעריכת ייפוי כוח מתמשך כאשר האדם עדיין יכול לדאוג לענייניו ויכול לקבוע כיצד ימשיכו לדאוג לענייניו במקומו. במקרה וחלילה וחס לא יוכל לדאוג לענייניו בעצמו.

אז אם גם אתם מעוניינים לדאוג לעתידכם פנו לעורך דין מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך שהוסמך ע"י משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי .

yossit.law@gmail.com


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page